uzman eğitim ve danışmanlık / fatih / İstanbul / yabancı başvuruları
uzman eğitim ve danışmanlık / fatih / İstanbul / yabancı başvuruları

Deport Kaldırma

Türkiye’ye Giriş Yasağı Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülen bazı durumlarda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına ve Türkiye’den sınır dışı edilen kişilere Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.

Kişiler hakkında Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır sorusuna öngörülen durumlar ve yasağın uygulanma şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gerekli durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne başvurarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunup Türkiye Cumhuriyeti kamu düzeni ve kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturma ihtimali açısından ülkeye girmesi tehlikeli bulunan kişiler hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verebilir.
  • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanması durumu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve valiliklerin yetkisinde bulunmaktadır. Ülkeye girişin yasaklanması işlemi bu kurumların kararları doğrultusunda uygulanır.
  • Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağıen fazla 5 yıl sürelidir. Ancak hakkında ülkeye giriş yasağı kararı bulunan kişi ya da kişiler Türkiye’nin kamu düzeni, kamu sağlığı veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit yaratma potansiyelindeyse, Göç İdareleri Genel Müdürlüğü bu kişiler hakkındaki ülkeye giriş yasağı süresini en fazla 10 yıl daha uzatabilir.
  • Sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti vizesi ya da ikamet izni sürelerini ihlal eden ve bu durum devlet kurumları tarafından tespit edilmeden önce ülkeden çıkış yapmak için yetkili kurumlara başvuruda bulunan yabancı ülke vatandaşları hakkında en fazlı 1 yıl süreli Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilebilir.
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 56’ncı maddesi çerçevesinde “Türkiye’yi terke davet edilenler” içerisinde, ülkeyi terki için tanınan süreyi ihlal etmeyenler hakkında Türkiye giriş yasağı uygulanmayabilir.
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunan kişilerin yasağını kaldırabilir ya da ülkeye giriş yasağını kaldırmadan, kişinin belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
  • Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması sebebiyle bazı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ön iznine tabi tutulabilir.