yabanci-saglik-sigortasi-fiyatlari

Uzman Danışmanlık Farkıyla Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan fakat ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklular için  belirlenmiş yabancı sağlık sigortası poliçesi teminatlarını kapsayan poliçe ayrıca Göçler İdaresi tarafından da İkame tezkeresi için şart koşulmuştur.

11 Nisan 2014’te yürürlüğe alınan yasa gereği yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi adına yasa kapsamında gerekli olan teminatları içeren özel sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Yasa kapsamında gerekli olan teminatlar aşağıdaki gibidir.

Teminatlar

  1. Ayakta tedavi teminatı
  2. Doktor Muayene
  3. İlaç
  4. Fizik Tedavi
  5. Tetkik ve ileri tanı yöntemleri
  6. Yatarak tedavi teminatı
  7. Ameliyat
  8. Diyaliz
  9. Kemoterapi
  10. Radyoterapi gibi işlemleri kapsamaktadır.