uzman eğitim ve danışmanlık / fatih / İstanbul / yabancı başvuruları

Genel vatandaşlık

Yabancıların Türk vatandaşlığına kabul edilmesinde genel yol, şartlarını yerine getiren yabancının başvuru yoluyla vatandaşlığı talep etmesi ve devletin bu talebi kabul etmesi ile kazanılan vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir yabancı, gerekli şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
 • Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en az 5 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet  etmesi  ve sınırdışında bulnduğu süre toplam 365 günü geçmemesi,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile göstermesi. Örn:
  1. Ev/ taşınmaz mal  satın almak
  2. Kesintisiz en az 5 sene  Çalışma İzni  ile ikamet etmek ( İş Kurmak veya bir işte çalışmak)
  3. Türk vatandaşı ile evli olmak ve en az 3 sene aile ikametini devam ettirmesi
 • Genel sağlık bakımından tehlike oluşturan bir hastalığı bulunmaması,
 • Toplumsal düzeni bozucu suçlardan (örn: kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık) ceza   almaması ya da Türk örf ve adetleri ile aile yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu   kullanma ve fuhuş yapma gibi davranışları bulunmaması ayrıca  herhangi bir suçtan   dolayı yargılanmak, mahkûm olmak ya da tutuklu bulunmaması,
 • Türkiye’de kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi gerekmektedi

Yatırımcı Statüsü ile Vatandaşlık

Yatırımcı statüsüne sahip yabancılar, genel şartlara uymasalar bile vatandaşlık kazanabiliyorlar.
 • En az 250.000 Amerikan Doları tutarında  taşınmaz mal  satın aldıkları (3 yıl satılmaması şartıyla) Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca tespit edilen.
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiklerini Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen.
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de   faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca   tespit edilen.
Yabancılar, Yatırım yapmak süreti ile Türk vatandaşlığını kazanabilecekler.

uzman Eğitim Danışmanlık Aracılığıyla

UZMAN Danışmanlık, genel veya yatırım şartlarına uyan yabancılara Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığına geçmek sürecinde şefaf ve güvenilir danışmanlık hizmeti sunarak, prosedürün doğru ilerlemesini sağlıyor. Ayrıca yatırım yapmak üzere vatandaşlık kazanmayı düşünen yabancılara, sermayeleri en verimli şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Özellikle gayrimenkul olmak üzere 250.000 Dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen genellikle ev satın almak  isteyen yabancılar için en gözde projeleri sunuyor, vatandaşlık başvurusu ve dosya takibini yaparak sonuca varana kadar yabancının yanındadır. Vatandaşlık ile alakalı daha detaylı bilgi veya başvuru yapmak için alt bölümdeki mesaj kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.